SMT Tantalum Capacitor - .47uF @ 35v Nichicon

SMT Tantalum Capacitor - .47uF @ 35v   Nichicon
Price: $0.11

Quantity Pricing

SMT Tantalum Capacitor

.47uF @ 35v, +/- 20%

Case B

Nichicon Sprague

F931V474MBABPH